بر عکس اکثر دفاتر حقوقی خدمات ما همیشه بوسیله وکیل پایه یک دادگستری آمریکا‌ انجام میشود. کار شما به دستیاران حقوقی داده نمی‌شود. خدمات
و مشاوره حقوقی با دکتر روانی‌ در سه قسمت مهم زندگی‌

امور مهاجرت
امور خانوادگی

Anthony Ravani Anthony Ravani

دکتر روانی‌ در دانشگاه ایالتی‌ لویزینا در تدریس دوره فوق لیسانس

درس سرمایه گذاری در آمریکا